II etap YCM - komunikat organizatora

Zakończyliśmy pierwszy etap konkursu Young Car Mechanic 2021. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie tym, którym udało się osiągnąć wynik kwalifikujących ich do II etapu konkursu.


Oceny procentowe były dostępne dla uczestników zaraz po zakończeniu testu. Nauczyciele – koordynatorzy mają jednak dostęp do wyników uczniów swojej szkoły.

Kiedy odbędzie się II etap?

Drugim etapem konkursu YCM 2021 będzie test on-line. Zostanie on zorganizowany w czwartek, 15 kwietnia 2021 r., w godzinach 14.00-16.00

UWAGA! Test dostępny będzie WYŁĄCZNIE w podanych wyżej godzinach.

Kto kwalifikuje się do II etapu konkursu?

Zgodnie z przyjętymi zasadami Regulaminu, do drugiego etapu Young Car Mechanic 2021, przystąpić mogą wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali minimum 60% poprawnych odpowiedzi w pierwszym etapie konkursu.

Jak zalogować się do II etapu konkursu?

Do testu logujemy się przez stronę internetową https://registration.youngcarmechanic.pl/users/login używając tych samych danych do logowania (nazwa użytkownika i hasło) co w przypadku pierwszego etapu konkursu.

Kiedy odbędzie się finał krajowy Young Car Mechanik 2021?

Finał krajowy YCM 2021 planujemy przeprowadzić w dniach 22-23 maja.2021 r., (sobota i niedziela) w Cząstkowie Polskim, przy ul. Gdańskiej 27, 05-152.