Wyniki I etapu Young Car Mechanic 2021

Pomimo utrudnień związanych z Covid-19, uczestnicy konkursu Young Car Mechanic 2021, jak zwykle stanęli na wysokości zadania, zmierzając się z testem pierwszej części rywalizacji.


Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników. Nauczycielom-Koordynatorom natomiast dziękujemy przede wszystkim za pracę i zaangażowanie w tych trudnych warunkach spowodowanych pandemią Covid-19.

Pierwszy etap konkursu, przeprowadzony został w formie testu na platformie on-line.

Zgłoszonych było 27. szkół z całego kraju, uczestniczących w programie Młode Kadry.

Szkoły, w których największa liczba uczniów wypełniła test, to:

  • Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu - 123 osoby;
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu – 111 osób;

Zasady I etapu YCM

W pierwszym etapie konkursu należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru na platformie online, w którym uczestnicy musieli w nieprzekraczalnym czasie 100 minut, odpowiedzieć na 100 pytań.

Wyniki testu każdy z uczestników otrzymał tuż po udzieleniu ostatniej odpowiedzi. Dodatkowo, za pośrednictwem platformy Nauczyciele-Koordynatorzy mogli na bieżąco śledzić zmagania swoich uczniów.  Uczestnicy, którzy uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi zakwalifikowali się do drugiego etapu.  

Wyniki

Test wypełniło 728 uczestników z 25 szkół. 

343 uczestników odpowiedziało poprawnie na 60 ze 100 pytań i weźmie udział w półfinale.

Średnia liczba uzyskanych punktów dla tej grupy wyniosła 73.

Najlepszy wynik indywidualny - 96 punktów uzyskał Uczestnik z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu – Gratulujemy!

Najwyższe średnie wyniki uzyskali:

  • Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – 83 punkty, przy 2 wypełnionych testach;
  • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. J. Bema w Pszczynie – 78,9 punktów, przy 22 wypełnionych testach;
  • Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie - 78 punktów przy 13 wypełnionych testach.

Uczestnikom i nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu gratulujemy uzyskanych wyników.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie konkursu w swoich szkołach. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli-koordynatorów, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć.