Wyniki II etapu konkursu Young Car Mechanic

Zakończyliśmy drugi etap konkursu Young Car Mechanic 2021. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie tym, którzy uzyskali wynik kwalifikujący ich do polskiego finału konkursu. Gratulacje składamy również na ręce nauczycieli przygotowujących swoich uczniów do konkursu.


Przypominamy, iż każdy uczestnik poznał swój wynik zaraz po zakończeniu testu. Nauczyciele-koordynatorzy natomiast mają dostęp do wyników uczniów swojej szkoły. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie.

Na czym polegał II etap konkursu?

W drugim etapie konkursu należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru na platformie online, w którym laureaci pierwszego etapu musieli w nieprzekraczalnym czasie 100 minut, odpowiedzieć na 100 pytań.

Wyniki II etapu

Do testu przystąpiło 291 uczestników z 25 szkół. 7 osób z tej grupy nie ukończyło testu w wyznaczonym terminie. Średni wynik testu dla wszystkich uczestników drugiego etapu wyniósł 52%.  Największa liczba uczniów wypełniła test drugiego etapu w:

  • Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu – 41 osób,
  • Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp. – 32 osoby,
  • Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie – 29 osób.

67. uczestników z 20. szkół odpowiedziało poprawnie na 60 ze 100 pytań. Średnia liczba uzyskanych punktów dla tej grupy wynosi 67.

Najwyższe średnie wyniki szkół w grupie uczestników, którzy uzyskali min. 60 punktów, uzyskali:

  • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. J. Bema w Pszczynie - 72 punkty przy 8. wypełnionych testach
  • Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu - 70 punktów przy 4. wypełnionych testach
  • Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie - 69 punktów przy 10. wypełnionych testach.

Poniżej lista 10. szkół, których najlepsi uczniowie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu. 

Finał krajowy planowany jest w dniach 22-23 maja 2021 r. (sobota i niedziela) w Cząstkowie Polskim (kod pocztowy 05-152), przy ul. Gdańskiej 27.

 

 

 

Miejsce

Nazwa szkołyLiczba punktówCzas wykonania testu
1Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu8201:26:19
2Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu         7701:11:10
3Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie7600:59:43
4Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. J. Bema w Pszczynie7601:08:52
5Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie7400:20:36
6Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu7400:41:35
7Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku7100:48:22
8Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim6900:47:25
9Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie6700:54:25
10Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu 6701:20:51

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie konkursu w swoich szkołach. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli-koordynatorów, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć.